Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày .... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRƯỚC XUẤT XỨ
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU


Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý)1) Công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail):
.................................................. .................................................. .............................

2) Tên hàng, mã số H.S, trị giá FOB: .................................................. ...


3) Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail): .................................................. .................................................. ....

4) Nước xuất khẩu: .................................................. ...............................

5) Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến Việt Nam: .................................................. .................................................. ......
.................................................. .................................................. ..............................

6) Các giấy tờ kèm theo:

- Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá gồm các thông tin như: tên hàng, mã số H.S, xuất xứ, giá CIF.

- Hoá đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá.

- Các chứng từ khác (bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hoá, giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận gia công lắp ráp, giấy chứng nhận phân tích thành phần, catalogue, mẫu hàng, ảnh chụp, …)

Xin cam đoan về tính xác thực của nội dung đơn và các chứng từ kèm theo.

Ngày tháng năm
Công chức hải quan tiếp nhận
ký và ghi rõ họ tên
(trường hợp nhận đơn trực tiếp tại Tổng cục Hải quan)
Đại diện công ty
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét