Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Xin cho biết “Switch Bill” là như thế nào và tiến trình của nó ra sao. Xin cảm ơnNgoai Thuong 2Switch Bill thường được dùng cho các gói hàng thuộc dạng “Cross trade” hoặc “Triangle”.
“Cross Trade” liên quan đến không chỉ người mua và người bán và vì có ba hoặc nhiều hơn các bên liên quan tham gia vào hoạt động mua bán, đại lý (B) hoặc người trung gian có thể không muốn người bán (A) và người mua (C) biết nhau để bảo vệ lợi ích của mình. Vì thế chúng ta có switch B/L.

Giả sử: Người bán (A) ở Trung Quốc
Đại lý (B) ở Singapore
Người mua (C) ở Mỹ

Một ví dụ về Switch B/L
Hàng có thể được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc sang mỹ hoặc qua Singapore (hoặc qua một nước khác).

Vận đơn chặng 1:Chủ hàng: nhà sản xuất
Người nhận hàng: đại lý (B)
Người được thông báo: đại lý (B)
Cảng chất hàng: Trung Quốc
Cảng dỡ hàng: Singapore
Điểm đến cuối: Singapore
Mô tả hàng không thay đổi

Vận đơn chặng 2:
Chủ hàng: đại lý (B)
Người nhận hàng: người mua (C)
Người được thông báo: người mua (C)
Cảng chất hàng: Singapore
Cảng dỡ hàng: USA
Điểm đến cuối: USA
Mô tả hàng không thay đổi

Đây là vận đơn Switch đơn giản nhất. Có nhiều vận đơn phức tạp hơn phụ thuộc vào yêu cầu của các bên liên quan. Tuy nhiên xuất xứ hàng phài được làm rõ là Trung Quốc, KHÔNG phải Singapore.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét